Vi hjälper dig med alla typer av markarbeten

Med många framgångsrika projekt i bagaget och en imponerande referenslista kan du känna dig trygg när du anlitar oss för ditt projekt. Oavsett om du bygger ett hus, anlägger en pool eller behöver hjälp med dränering, har vi expertisen som behövs. Vi tar oss an både mindre och större markarbeten.

Markarbeten

Våra markarbeten omfattar allt från poolbyggen till sprängningar och allt där emellan. Vi har rätt kompetens, rätt maskiner och all utrustning som krävs för ett bra resultat.

Grundarbeten

Vi utför grundarbeten, inklusive husgrund och grävning, som skapar en stark och hållbar grund för ditt byggprojekt.

Enskilt avlopp

JEMG erbjuder professionellt utförda arbeten för enskilt avlopp. Vi hjälper dig med installation och underhåll för att säkerställa att avloppet fungerar effektivt. 

Dränering

En väl utförd dränering kan minska risken för vatten- och fuktskador på din fastighet. Vi hjälper dig genom hela processen – från start till slutfört arbete.

Stenläggning

Vi utför stenläggningar som blir till vackra och funktionella gångvägar, uppfarter och trädgårdar. Med vår gedigna erfarenhet av olika material och tekniker kan vi leverera utföranden av högsta kvalitet.

Stödmur

På JEMG kan du få hjälp med stödmurar. Vi bygger starka och hållfasta stödmurar i den höjd och storlek du önskar. Murarna kan byggas som stöd eller för avgränsning. 

Tomtplanering

Vill du skapa den bästa versionen av din tomt? Vi planerar och utformar tomter för att skapa funktionella och attraktiva utomhusmiljöer utifrån dina önskemål.

Husgrunder

En stabil husgrund är A och O för att ditt bygge ska hålla i många år framöver. Vi utför grundarbeten för hus och byggnader, inklusive schaktning och gjutning av husgrunder.

Grovplanering

Vår grovplanering hjälper dig att skapa en jämn och stabil yta för olika ändamål. Vi formar marken utifrån dina behov, för en bättre och mer användbar utomhusmiljö.  

Instagram

@jemg_sverige